Research

Gebruik & montage van steigers

content divider
Volta en haar werkgeversorganisaties werkten onder de coördinatie van Constructiv en samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties van de bouwsector, de Vereniging van Stellingbouw Bedrijven België, de nationale beroepsvereniging van veiligheidscoördinatoren en Prebes een Code van goede praktijk voor het veilig monteren, demonteren en gebruiken van steigers uit.

Deze code van goede praktijk werd vervolgens in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid en Sociaal Overleg (FOD WASO) in deze nieuwe versie verder uitgewerkt tot een overzichtelijk geheel van technische oplossingen voor diverse steigertypes, conform de reglementaire voorwaarden en vereisten die aan het gebruik van steigers verbonden zijn.