Research

Normen - Antenne kunstlicht

content divider
Normen-Antenne kunstlicht sensibiliseert en informeert kmo's over de normen voor verlichting en het belang ervan voor de competitiviteit.
Ze biedt de volgende diensten aan: 
  • de ondernemingen informeren over de bestaande normen en de normen in voorbereiding,
  • de belangen van de kmo’s verdedigen in de werkzaamheden bij het uitwerken van de normen,
  • de ondernemingen individueel helpen bij hun problemen op het vlak van opzoeken, interpreteren en toepassen van de normen. 
Het zwaartepunt zal liggen bij led-technologie en algemene verlichtingsnormen. 

De specifieke doelgroepen zijn: 

  • Ontwerpers en voorschrijvers (architecten, studiebureaus, ...). 
  • Installateurs (elektrotechnisch installateurs en multitechnische installateurs).  
  • Fabrikanten, verdelers en invoerders van verlichtingsarmaturen of -componenten. 
De hoofdtaken: het verwerven van informatie, de sensibilisering en de technische ondersteuning van bedrijven. 

Praktisch komt dit neer op deelname aan normalisatiecommissies, het volgen van opleidingen, deelname aan werkgroepen, het opzetten van een website, het organiseren van infosessies en seminaries, het schrijven en publiceren van artikels. 

Tot slot wordt er een Technologische Adviesdienst specifiek voor verlichting voorzien (tad@volta-org.be) waar bedrijven met hun vragen terecht kunnen. 

Het project ‘Normen-Antenne kunstlicht’ is een project van Volta  dat uitgevoerd wordt met steun van FOD economie. 

Klik hier om naar de 'Normen-Antenne Verlichting' te gaan.