Research

COOCK CEMS

content divider
De elektro-installateur krijgt hoe langer hoe meer vragen van zijn klanten om de energiefactuur te beheersen.
Digitale meter

Belangrijke triggers hierbij zijn de digitale meter en het toekomstig capaciteitstarief. Vlaanderen is sinds 1 juli 2020 gestart met de uitrol van de digitale meter bij huishoudelijke klanten en kleine bedrijven.

De digitale meter biedt hun heel wat mogelijkheden. Gelinkt aan de invoering van de digitale meter zijn er voor deze eindklanten daarbovenop een aantal factoren die wijzigen met betrekking tot hun energieverbruik en rekening. 

Zo zijn woningen (en kleine bedrijven) aan het elektrificeren door de toenemende verschuiving naar onder meer warmtepompen en elektrische voertuigen. Er zijn ook verregaande plannen om de energiefactuur voor een groot deel te laten afhangen van het ter beschikking gestelde vermogen.

CEMS (Customer Energy Management System) staat voor systemen bestaande uit componenten die met mekaar, de digitale meter en allerlei aanbieders van energiediensten communiceren om het energieverbruik te monitoren of volledig te beheren. 

 

Doel 

Het doel is dat de elektrotechnische installatiebedrijven (kmo’s) CEMS mee opnemen in hun aanbod aan huishoudelijke klanten en kleine bedrijven. Deze bedrijven zullen zelf een studiedienst hebben die dergelijke projecten kan uitwerken van A tot Z. Daardoor verhoogt hun competitiviteit. 

Ook is de doelstelling dat de elektrotechnische installateur deze projecten kan installeren gebaseerd op een lastenboek of enkel eenvoudige CEMS-monitoring systemen kan uitwerken. 

Gelet op het toekomstige capaciteitstarief, de uitrol van de elektrische wagen en de elektrificatie van de woning heeft iedere eindverbruiker belang bij de aanschaf van CEMS-producten.

Het COOCK-project zorgt ervoor dat deze CEMS-projecten versneld worden uitgevoerd. De versnelde uitrol van CEMS zal dus de totale energiefactuur van alle netgebruikers onder controle houden.

De elektro-installateur krijgt hoe langer hoe meer vragen van zijn klanten om de energiefactuur te beheersen. Belangrijke triggers hierbij zijn de digitale meter, die momenteel wordt uitgerold en het toekomstig capaciteitstarief, dat van start gaat op 1 januari 2022.

Met de invoering van het capaciteitstarief wil de overheid de energiefactuur voor een gedeelte laten afhangen van het ter beschikking gestelde vermogen.

We zien ook dat woningen (en kleine bedrijven) meer en meer elektrische energie nodig hebben door onder meer de toenemende verschuiving naar elektrische voertuigen (puur elektrisch of plug-in hybride) en warmtepompen. 

Ook zullen PV-installaties vanaf heden niet meer kunnen genieten van de terugdraaiende teller. Het wordt dus interessant om de lokale energieopwekking en elektrische energieverbruik op mekaar af te stemmen door vraagsturing (Demand Side Management). 

COOK CEMS

Monitoring en beheren van energieverbruikers, opwekkers en opslag d.m.v. een CEMS-systeem 

Elektrische en thermische opslag kunnen vraag en aanbod beter op mekaar afstemmen. Tot slot mogen we ons op middellange termijn verwachten aan dynamische tarieven (ToU tarieven = Time of Use tarieven) en aggregatoren, die eindverbruikers zullen vergoeden voor de flexibiliteit, die de eindverbruikers aanbieden.

De dynamische tarieven en de aggregatoren zullen in de toekomst de business case voor de eindgebruiker nog interessanter maken. 

Het is dus belangrijk dat de elektro-installateur klaar is voor de vele vragen, die er vanuit de residentiële eindverbruiker en vanuit kmo’s zullen komen. 

Daarom is Volta sinds juni 2020 gestart met de uitwerking van een 3-jarig gesubsidieerd project genaamd “COOCK CEMS”. De bedoeling is om aan de elektrotechnische sector meer inzicht te verschaffen in deze, op het eerste gezicht, complexe materie. 

COOCK staat voor “Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding” en CEMS voor “Customer Energy Management Systems”. In een notendop spreken we dus over systemen bestaande uit componenten die met mekaar, de digitale meter en allerlei aanbieders van energiediensten communiceren om het energieverbruik te monitoren of volledig te beheren (zie fig.1).

Velen zullen de afkorting HEMS kennen: Home Energy Management Systems. Met het gesubsidieerde COOCK-project richten we ons ook op de kmo als eindgebruiker vandaar dat we spreken over CEMS, dat breder gaat dan HEMS. 

In de loop van het project zal Volta samen met andere belangrijke actoren in de elektrotechnische sector op verschillende manieren de elektro-installateurs en alle andere geïnteresseerde spelers informeren over deze nieuwe markt.

Binnenkort is een startersbrochure CEMS klaar en komt er een aantal technische artikels rond dit thema. Er volgen webinars, infoavonden (als corona het toelaat), een e-learning, workshops enzovoort.