Shutterstock 1256002315 Lowres

Normen Antenne Verlichting

In de Normen-Antenne ‘Verlichting’ komen zowel het product als de toepassing aan bod. Om al deze verlichtingsaspecten te bespreken, heeft Volta de ‘Normen-Antenne Verlichting’ gecreëerd met de steun van de FOD Economie.

Normalisatie

In de regelgeving wordt er vaak verwezen naar normen, ongeacht het feit of het Europese, nationale of gewestelijke regelgeving betreft. Maar de reglementeringen kunnen eveneens andere voorschriften bevatten of nog strengere eisen opleggen voor bepaalde aspecten.

Meer weten

E-learnings

In deze rubriek tref je een aantal rubrieken aan m.b.t. verlichting waarbij uitleg wordt gegeven via ingesproken slides. Je kunt deze op eigen tempo beluisteren.

Meer weten

Artikelen

In deze sectie vind je een aantal downloads van artikelen over verlichtingsnormen, voorschriften en richtlijnen.

Meer weten