Normalisatie

In de regelgeving wordt er vaak verwezen naar normen, ongeacht het feit of het Europese, nationale of gewestelijke regelgeving betreft. Maar de reglementeringen kunnen eveneens andere voorschriften bevatten of nog strengere eisen opleggen voor bepaalde aspecten.

Norm EN12464-1: verlichting van werkplekken

In België worden de vereisten op de werkplekken vastgelegd in de welzijnswet. De welzijnswet dient als basis voor alle aspecten rond veiligheid en gezondheid. Deze wet bepaalt dat de werkgever voldoet aan zijn verplichtingen als hij beantwoordt aan alle eisen uit de norm NBN EN 12464-1 voor binnenwerkplekverlichting en de norm NBN EN 12464-2 voor buitenwerkplekverlichting.

Meer weten

AREI

Sinds 1 juni 2020 is een nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI) van toepassing evenals de wijziging ervan door KB van 3 mei 2023. De eerste versie van deze regelgeving, die dateert van 1981, was niet meer overzichtelijk en zorgde er voor dat bijkomende voorschriften voor de installatie van nieuwe technologieën bemoeilijkt werd. Sommige wijzigingen en verbeteringen die nu ingevoerd zijn hebben ook een invloed op het ontwerp en de realisatie van verlichtingsinstallaties.

Meer weten

Verlichtingsproducten en elektrische installaties

Om een ruimte efficiënt te verlichten, moet men in de eerste plaats goede producten en onderdelen gebruiken. Armaturen, lichtbronnen en andere hulpproducten worden onderworpen aan een reeks voorschriften en beperkingen. De geharmoniseerde productnormen fungeren meestal als beoordelingskader voor de oplossingen die op de Europese markt gebracht worden.

Meer weten