Education

Atelier Attitudes

content divider
Jongeren zijn zich niet altijd bewust van de attitude die ze aannemen. Ze herkennen die wel bij anderen en hebben dan vaak hun mening over het al dan niet gepast zijn van een bepaalde (arbeids)attitude.

Met het 'Atelier Attitudes' wil Volta je een leidraad aanreiken om de jongeren zelf bepaalde arbeidsattitudes te leren herkennen en deze te reflecteren op hun eigen gedrag. 

Op deze manier wordt de bewustwording rond bepaalde reacties & gedragingen getriggerd en de juiste arbeidsattitudes aangeleerd. 

Een ideale tool dus om met je jongeren te doen in voorbereiding op hun eerste stage-, leerwerkplek of eerste werkervaring. 

Het 'Atelier Attitudes' bestaat uit 2 delen

Deel 1
  • Kruip in de huid van een recruiter. Hier willen we de jongere bewust maken van de attitudes die belangrijk zijn binnen een stage- of werkcontext door hen zelf in de huid van een 'recruiter' te laten kruipen. 

Deel 2
  • Deel 2: Wat als…

  • In deel 2 is het de bedoeling om moeilijke situaties in een stage- of werkcontext bespreekbaar te maken, te leren hoe hiermee om te gaan en welke attitudes hier belangrijk zijn. 

Een woordje uitleg over de verschillende documenten

  • Leidraad: een beknopte handleiding die je doorheen het ganse atelier als ondersteunende presentatie kan gebruiken. 

  • Draaiboek: een stappenplan voor de begeleider van het atelier dat hij in de voorbereiding van het atelier kan gebruiken. 

  • Instructieblad: een beknopte instructie die handig is om tijdens het atelier als spiekbriefje te gebruiken. 

  • Evaluatieformulier: een sjabloon van evaluatieformulier te gebruiken bij de selectie van de juiste kandidaat. 

  • Profielen: kaartjes met alle relevante personen van de kandidaten.