Education

Volta maakt de brug tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Zo zorgen we ervoor dat voldoende jongeren kiezen voor een beroep in de elektrotechniek en over de benodigde vaardigheden beschikken. We ondersteunen docenten en opleiders bij het opleiden van gekwalificeerde toekomstige elektrotechnici.
Scroll voor meer
Svg scroll

Samenwerken met Volta

De elektrotechnische sector is continu op zoek naar goed opgeleide elektriciens. Wij werken dan ook graag samen met secundaire scholen, hoger onderwijs, volwassenenonderwijs en aanbieders van werkzoekendenopleidingen.

Opleidingen op de werkvloer

Beroepen binnen de elektriciteitssector kunnen niet louter op de schoolbanken aangeleerd worden. Schoolgebouwen zijn niet altijd afgestemd op het werken met bepaalde elektrische installaties. Onze sector heeft nood aan goed gekwalificeerde jongeren om de instroom in de sector te verhogen.

Het elektrotechnisch onderwijs vandaag

Om de juiste mensen aan te werven, heb je natuurlijk een goed overzicht nodig van de bestaande opleidingen in het elektrotechnisch onderwijs. Er bestaat een ruim aanbod aan elektrotechnische richtingen zowel voor jongeren minder dan 18 jaar als voor volwassenen die zich willen omscholen, bijscholen, …

Didactisch materiaal

Volta ontwikkelde een ruim aanbod van didactisch materiaal en tools om jou als lesgever te ondersteunen in je opdracht.

Opleiding en advies

Volta biedt scholen en opleidingscentra heel wat opleidingen, workshops aan … al dan niet in samenwerking met partners.

Promotiemateriaal

Wil je meewerken aan de promotie van het elektrotechnisch onderwijs in jouw school en in jouw streek?

Sensibiliseringsacties

Jongeren de weg doen vinden naar de boeiende wereld van de elektrotechniek is één van de opdrachten waar Volta graag zijn schouders onder zet.

Proeven & certificatie

Wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen is vastgelegd in een beroepskwalificatie.