Benefits

Premie voor -26 jarigen

content divider
Via de opleidingspremie probeert de sector (een deel van) de opleidingskost van jonge werknemers - wanneer deze via een ingroeibaan in dienst worden genomen door een bedrijf - te financieren.

Via het aanvraagformulier kan een bedrijf een financiële tussenkomst krijgen wanneer men de rijlessen rijbewijs B of een soft-skills opleiding voor de jongere voorziet, tot maximum €500 per jongere. 

Wat zijn ingroeibanen? 

Een 'ingroeibaan' wordt omschreven als: ‘de combinatie op de werkplek van een praktijkopleiding met een werkervaring’. Dit kan via onder andere: 
 • een arbeidsovereenkomst,
 • een startbaanovereenkomst, 
 • een individuele beroepsopleiding in de onderneming, 
 • een instapstage, 
 • elke andere vorm van combinatie op de werkplek van een praktijkopleiding en werkervaring, geregeld door een normatief kader op het federale, gewestelijke of gemeenschapsniveau. 

Wat zijn soft skills?  

Onder soft skills identificeren we competenties met betrekking tot:
 • communicatie (bijvoorbeeld mondeling communiceren, zelfverzekerd zijn), 
 • samenwerking (bijvoorbeeld openstaan voor nieuwe en uiteenlopende perspectieven en ideeën, respectvol omgaan met personen van een andere sociale, culturele of ideologische achtergrond), 
 • professionele houding (bijvoorbeeld zichzelf presenteren op een professionele manier via gepaste kleding, hygiëne, voorkomen, op tijd zijn), 
 • werkorganisatie (bijvoorbeeld zich aanpassen aan verschillende werkrollen en -verantwoordelijkheden, doelen vooropstellen en behalen),
 • ontwikkelingspotentieel (bijvoorbeeld bereid zijn een leven lang te leren, omgaan met feedback en kritiek). 

Voorwaarden voor het uitbetalen van de
opleidingspremie -26 jaar

 • De jongere is bij de start van de opleiding jonger dan 26 jaar. 
 • De jongere zit in een ingroeibaan. 
 • De opleiding voldoet aan volgende voorwaarden:
  • op werkdagen tussen 07u00 en 18u00,
  • geen verkoops- of informatiesessie,
  • in het Nederlands, Frans, Duits of Engels,
  • sectorrelevant,
  • voor opleidingen met een interne lesgever moeten er minimum 3 arbeiders aanwezig zijn (geen on-the-job: niet tijdens het werken). 

Een aanvraag kan ingediend worden via dit formulier. 

⚠ Let op, dit is een gesubsidieerd project met een beperkt budget. Als het door de sector verkregen budget opgebruikt is, kunnen er geen premies meer worden uitgereikt.