Artikels

Niet-uitbetaalde eindejaarspremies

30/01/2024
content divider
2000... Dat is het aantal eindejaarspremies 2023 dat we als fonds voor bestaanszekerheid nog niet hebben kunnen uitbetalen omdat we niet over een geldig rekeningnummer beschikken.

Wekelijks betalen we de achterstallige eindejaarspremies uit waarvoor we nog rekeningnummers ontvangen.

Vraag aan je werknemers om via My Volta te controleren of ze hun premie al ontvangen hebben.