Academy

Volta opleidingen - praktisch

content divider
Voor opleidingen kan je natuurlijk terecht bij Volta. Naast basisopleidingen, veiligheidsopleidingen, opleidingen rond reglementering, … kan je ook technische opleidingen terugvinden in het aanbod van Volta.

Inschrijven voor een Volta opleiding doe je online. Ben je bedrijf PSC 149.01 én wil je gebruik maken van de opleidingspremie is inschrijven via My Volta verplicht! Heb je vragen of wens je meer informatie kan je ons steeds contacteren op 02 476 16 76 of via academy@volta-org.be.

Inschrijvingstarieven

Deze opleidingen zijn in veel gevallen gratis voor arbeiders uit het PSC 149.01, bovendien komen alle opleidingen in aanmerking voor afbouw van het premiekrediet, op voorwaarde uiteraard dat je hiervan gebruik kan maken. Maar ook bedienden en werkgevers uit het PSC 149.01 kunnen genieten van een korting op het normale inschrijvingsgeld. Volta-opleidingen zijn daarnaast eveneens erkend in het kader van de kmo-portefeuille hetgeen betekent dat je subsidies voor de gemaakte opleidingskosten kan krijgen. Meer informatie kan je vinden op  www.kmo-portefeuille.be (erkend opleidingsinstituut Volta vzw met erkenningsnummer DV.O235375).

Bijna alle Volta-opleidingen zijn gratis voor leerkrachten of lesgevers van scholen en centra die een convenant met Volta hebben afgesloten. Andere scholen en centra bieden we een voordeeltarief. Heeft jouw school nog geen  convenant afgesloten? Contacteer je regionaal adviseur.

Dankzij de samenwerking met Cevora & Travi kan je ook je bedienden van het PC 200 of uitzendkrachten (arbeiders PSC 149.01) meestal kosteloos inschrijven in een aantal Volta opleidingen! Cevora of Travi nemen hier de  opleidingskost (niet de eventuele kost van een examen) voor hun rekening.

De tarieven van onze opleidingen worden dus bepaald door de doelgroep waartoe je behoort.

Hierna vind je een overzicht van onze tariefgroepen: 

Platina (Arbeiders PSC 149.01):
  • Arbeiders sector PSC 149.01.
  • IBO, PFI , FPI, FPI-E of IBU in de sector PSC 149.01.
  • Werkzoekenden met voorkennis van elektriciteit (die geen ander opleidingstraject volgen).
  • Jongeren met een contract met het bedrijf (in het kader van Leren en Werken, duaal leren, OAO, Jobstudent, ...) ingeschreven via bedrijf PSC 149.01*.
  • Leerkrachten/lesgevers uit elektrotechnische richtingen waarvan de school/het centrum een individuele overeenkomst (convenant) met Volta heeft afgesloten uit: 2de en 3de graad secundair onderwijs; Leren en Werken; Volwassenenonderwijs; opleidingsaanbieders voor werkzoekenden.
Goud (Andere PSC 149.01):
  • Bediende PC 201, bedrijfsleider, zelfstandige waarvan het bedrijf valt onder het PSC 149.01*.
  • Leerkrachten/lesgevers uit elektrotechnische richtingen waarvan de school/het centrum geen individuele overeenkomst (convenant) met Volta heeft afgesloten uit: 2de en 3de graad secundair onderwijs; Leren en Werken; Volwassenenonderwijs; Opleidingsaanbieders voor werkzoekenden. 
Zilver (Bedienden PC 200/uitzendkrachten):
  • Bediende PC 200, dankzij tussenkomst van Cevora.
  • Uitzendkracht (met statuut arbeider, tewerkgesteld in een bedrijf PSC 149.01), dankzij tussenkomst van Travi. 
Brons (Bedrijven niet PSC 149.01):
  • Alle andere doelgroepen.

Heb je meerdere werknemers binnen het bedrijf die dezelfde opleiding dienen te volgen en past geen van de geplande data of locaties? Neem dan zeker contact op met je dossierbeheerder events want in veel gevallen kunnen we deze opleiding in je bedrijf organiseren. 

Indien je meer dan 5 betalende inschrijvingen hebt adviseren we je om ook dan contact op te nemen met ons via 02 476 16 76 of academy@volta-org.be. Voor grotere groepen kan er gekeken worden of een korting toegepast kan worden.

* Bedrijf PSC 149.01: bedrijf dat voor een deel van zijn werknemers (arbeiders) valt onder het PSC 149.01. Prefix van het RSZ-nummer 067 of 467. 

Titel opleiding

# dagen

Platina

Goud

Zilver

Brons

AREI - Bestaande en nieuwe
huishoudelijke installaties

1

0 €

175 €

0 €

225 €

AREI - uitwendige invloeden
en veiligheidsinstallaties

1

0 €

87,5 €

0 €

175 €

Asbest – Eenvoudige handelingen
voor elektrotechnici

1

125 €

300 €

125 €

355 €

BA4 - Gewaarschuwden

1

0 €

175 €

0 €

225 €

BA5 - Vakbekwamen

2

0 €

350 €

0 €

450 €

Basisveiligheid op tijdelijke
en mobiele bouwplaatsen

1

0 €

175 €

0 €

225 €

Brandbeveiliging volgens
NBN S21-100

1

0 €

175 €

0 €

225 €

Ergonomisch heffen en tillen
voor elektriciens

1/2

0 €

87,5 €

0 €

175 €

Examen INCERT video

1/2

150 €

150 €

150 €

150 €

Gestructureerde databekabeling

1

0 €

275 €

100 €

325 €

Hands-on workshop
ledverlichting

1/2

0 €

87,5 €

0 €

175 €

Innovatieve technologieën

1/2

0 €

87,5 €

0 €

175 €

Laadinfrastructuur - De missing
link in elektrische mobiliteit

1/2

0 €

87,5 €

0 €

175 €

Ledverlichting van ontwerp
tot installatie

1

0 €

175 €

0 €

225 €

Laagspanning - Coördinatie en
filiatie van beveiligingen

1/2

0 €

87,5 €

0 €

175 €

Laagspanning - Kabelberekening

1

0 €

175 €

0 €

225 €

Laagspanning -
Kortsluitstroomberekening

1

0 €

175 €

0 €

225 €

Laagspanning - Overstroom 
beschermingstoestellen

1

0 €

175 €

0 €

225 €

Mentoropleiding

2

0 €

350 €

0 €

450 €

Netsystemen

1/2

0 €

175 €

0 €

225 €

Netontkoppelborden

1/2

0 €

87,5 €

0 €

175 €

Thuisbatterij en PV-installatie:
koppeling aan het net

1

0 €

225 €

50 €

275 €

VCA Basisopleiding

1

65 €*

240 €

65 €

290 €

Veilig werken aan elektrische
hoogspanningsinstallaties -
Theorie en praktijk

1

0 €

175 €

0 €

225 €

Workshop CEMS en
digitale meter

1

125 €

300 €

125 €

355 €

* Voor jongeren met een contract met het bedrijf, ingeschreven via het bedrijf PSC 149.01 zal de kost van het examen ten laste genomen worden door Volta. 

Annulatievoorwaarden

Kosteloos annuleren van een inschrijving gebeurt altijd schriftelijk en dit ten laatste 2 weken voor de start van de opleiding. Het is toegestaan de vrijgekomen plaats te laten innemen door een collega. Ook zo’n vervanging meld je zo snel mogelijk (schriftelijk).

Let op! Voor VCA dient dit uiterlijk 10 werkdagen voor de start van de opleiding te gebeuren.

Als de afwezigheid niet uiterlijk 2 weken voor de start van de opleiding werd gemeld, worden annuleringskosten aangerekend per niet of te laat geannuleerde opleidingsdag.

Enkel bij afwezigheid omwille van ziekte wordt hierop een uitzondering gemaakt. Een kopie van het doktersattest dient, ten laatste 7 werkdagen na de eerste dag van de afwezigheid, per mail aan Volta bezorgd te worden via  academy@volta-org.be.

De annuleringskosten komen overeen met het verschuldigde inschrijvingstarief conform de tariefgroep, met een minimale kost volgens tariefgroep 'Goud'. Enkel voor arbeiders PSC 149.01 beperken we dit tot 30€ indien de  opleiding gratis is.

Cevora en Travi nemen geen annuleringskosten ten laste. Daarom zullen de kosten conform tariefgroep 'Goud' gefactureerd worden aan het bedrijf van de deelnemer.

Volta behoudt het recht om, bij onvoldoende inschrijvingen, de opleiding te annuleren. In dit geval word je ten  laatste 10 werkdagen voor de opleiding hierover geïnformeerd.

Dankzij de samenwerking met Cevora & Travi kan je ook je bedienden van het PC 200 of uitzendkrachten (arbeiders PSC 149.01) meestal kosteloos inschrijven in een aantal Volta opleidingen! Cevora of Travi nemen hier de opleidingskost (niet de   eventuele kost van een examen) voor hun rekening.