Volta Academy

Volta ondersteunt bedrijven en hun werknemers bij de voorbereiding op toekomstige uitdagingen door het aanbieden van fysieke opleidingen en door hen op de hoogte te houden van technologische ontwikkelingen en regelgeving, met name via infosessies.

Filter


Resultaten 1 - 3 van 25
1 2 3 4 5
Loading icon
Opleiding

AREI - bestaande en nieuwe huishoudelijke installaties (LS)

Alle elektrische installaties moeten conform het AREI zijn.
Deze opleiding benadert de reglementaire aspecten kenmerkend voor het residentiële domein.

Meer weten
20/03/2024

17/04/2024

15/05/2024

Opleiding

AREI - uitwendige invloeden en veiligheidsinstallaties

Kennis van aanwezige uitwendige invloeden is essentieel om een elektrische installatie te bouwen. Zij bepalen immers de keuze en het gebruik van elektrisch materieel. Veiligheidsinstallaties dienen voor het redden van mensenlevens. Deze zijn alom tegenwoordig, denk maar aan een branddetectie installatie, een rook- en warmafvoerinstallatie, een sprinklerinstallatie enz.. In deze opleiding wordt aangegeven hoe de installateur deze installaties moet uitvoeren zodat deze gedurende de noodzakelijke tijd van functiebehoud in dienst blijven in geval van het uitvallen van de normale bron, dit bij zowel een uitwendige brand als bij een elektrische fout.

Meer weten
Opleiding

Asbest, eenvoudige handelingen voor elektrotechnici

Word je als werkgever geconfronteerd met het verwijderen van asbesthoudende materialen?
Voeren jouw werknemers werken uit waarbij ze het risico lopen om aan asbest te worden blootgesteld? Dan ben je volgens de federale arbeidswetgeving verplicht om je werknemers de nodige opleidingen te laten volgen.De ééndaagse opleiding “asbest, eenvoudige handelingen” beantwoordt aan deze wettelijke verplichting en zal zich specifiek focussen op de problematieken waar de elektrotechnisch installateur mee geconfronteerd kan worden.

Meer weten
26/03/2024