Volta Academy

Volta fournit un soutien aux entreprises et à leurs travailleurs pour se préparer aux défis futurs en offrant des formations en présentiel et en les tenant informés des avancées technologiques ainsi que des réglementations, notamment au travers des sessions d’information.

Filtre


Résultats 1 - 3 de 51
1 2 3 4 5
Loading icon
Formation

AREI - bestaande en nieuwe huishoudelijke installaties (LS)

Alle elektrische installaties moeten conform het AREI zijn.Deze opleiding benadert de reglementaire aspecten kenmerkend voor het residentiële domein.

En savoir plus
07/11/2023

29/11/2023

06/12/2023

Formation

AREI - uitwendige invloeden en veiligheidsinstallaties

Kennis van aanwezige uitwendige invloeden is essentieel om een elektrische installatie te bouwen. Zij bepalen immers de keuze en het gebruik van elektrisch materieel. Deze opleiding geeft de nodige inzichten om dit te doen.Veiligheidsinstallaties dienen voor het redden van mensenlevens. Deze zijn alom tegenwoordig, denk maar aan een branddetectie installatie, een rook- en warmafvoerinstallatie, een sprinklerinstallatie enz.. In deze opleiding wordt aangegeven hoe de installateur deze installaties moet uitvoeren zodat deze gedurende de noodzakelijke tijd van functiebehoud in dienst blijven in geval van het uitvallen van de normale bron, dit bij zowel een uitwendige brand als bij een elektrische fout.

En savoir plus
Formation

Asbest, eenvoudige handelingen voor elektrotechnici

Word je als werkgever geconfronteerd met het verwijderen van asbesthoudende materialen?Voeren jouw werknemers werken uit waarbij ze het risico lopen om aan asbest te worden blootgesteld? Dan ben je volgens de federale arbeidswetgeving verplicht om je werknemers de nodige opleidingen te laten volgen.De ééndaagse opleiding “asbest, eenvoudige handelingen” beantwoordt aan deze wettelijke verplichting en zal zich specifiek focussen op de problematieken waar de elektrotechnisch installateur mee geconfronteerd kan worden.

En savoir plus